وبلاگicon
گروه کشاورزی ایران سبز فردا
وبلاگicon

" >
 
نوشته شده توسط : Admin

رده  شبه قارچهاي ناقص حدودا 15 هزار گونه را شامل ميشود

شامل سه شبه راسته زير مي باشند

) شبه راسته مونيليال moniliales: داراي  کنيدي و کنيدي فور آزاد هستند

2)شبه راسته اسفروپسيدالSphaeropsidales: قار چ هاي اين شبه راسته کنيدي وکنيدي فور را در پيکنيديوم )pycnidium توليد مي کنند

3)شبه راسته مالانکونيال Melanconiales: قارچ هاي اين شبه راسته توليد آسروول ميکنند

4)شبه راسته اگنوميستالAgnomycetales: قارچ هاي اين شبه راسته اسپور جنسي و غير جنسي توليد نمي کنند معروف به قارچ هاي عقيمmyceli astreilia هستند

 

شبه راسته مونيليال و بيماري هاي ان

اين گروه بزرگترين گروه قارچ ها ناقص ميباشد متجاوز از 10هزار گونه را شامل ميشود

بعضي از گونه ها کنيدي هاي به هم چسبيده و اندامي به نام کرميcoremium را ميدهند

برخي از قارچ ها کنيدي را بر رويه يک استرماي بالشتک مانند به نام اسپوردوخيومspordochium ميگويند

از روي رنگ و طرز قرار گرفتن کنيدي فور تقسيم بندي مي شوند به:

·       شبه خانواده مونيلياMoniliaceae

·       شبه خانواده دما تياسهDematiaceae

·       شبه خانواده توبر کولارياسهTuberculariacea

 

شبه خانواده مونيلياسه:

در اين شبه خانواده کنيدي و کنيدي فور بيرنگ هستند و در روي هيف هاي شفاف تشکيل ميشوند

جنس پريکولاريا Pyericularia:

در اين جنس کنيدي ها 2-4 سلول گلابي يا بيضوي شکل  با انتهايه باريک است

کنيدي فور ها غالبا در پشت وروي برگ رشد مي کنند

Pyricularia oryzae: عامل  بلاست برنج

اين بيماري  شامل  دو مرحله هست  1)قبل از ظهور خوشه  2)بعد از ظهور خوشه

شديد ترين مرحله بيماري زماني  هست که گردن خوشه مورد حمله قرار گرفته باشد چون  موجب قطع جريان شيره از  ساقه به خوشه مي شود

در مراحل اوليه خوشه دهي ممکن است دانه تشکيل نشود

اگر زمان ظهور خوشه ها مصادف با بارندگي فصلي و مساعد شدن هوا باشد خسارت قابل توجه خواهد بود


تاریخ انتشار : شنبه ۳۰ بهمن۱۳۸۹ |
نوشته شده توسط : Admin

پوسیدگی گلگاه گوجه فرنگی : Blossom End Rot
علائم اولیه پوسیدگی گلگاه شامل لکه های آب سوخته روی گلگاه میوه های رسیده یا در نزدیکی آن است . این لکه ها به سرعت رشد می کنند و ممکن است به هم بپیوندند و نواحی آسیب دیده وسیعی را بوجود بیاورند. به علت خشک و چروک شدن بافت ، سطح زخمها چروکیده و چرمی و به رنگ قهوه ای تیره تا سیاه در می آید. قسمتهای آسیب دیده معمولا مورد حمله پاتوژنهای ثانویه قرار می گیرند که باعث پوسیدگی نرم و فساد میوه می گردند. در برخی مواقع بافتهای داخلی بیرنگ شده و متلاشی می گردند بی آنکه علائم قابل مشاهده ای در سطح میوه وجود داشته باشد.
پوسیدگی گلگاه عارضه ای است که با کمبود موقتی کلسیم موجود در گیاه مرتبط است و با تغییرات رطوبتی خاک تشدید می شود . اگر میزان آب محدود باشد، رشد گیاه کند می شود و متعاقبا جذب مواد غذایی نیز کاهش می یابد. این موضوع باعث کاهش غلظت کلسیم در گیاه می گردد زیرا کلسیم توسط جریان آب در گیاه جابجا می شود. به همین دلیل بخشهایی از گیاه که سریع تر تعرق می کنند، بیشترین میزان کلسیم را دریافت می نمایند.این نواحی معمولا برگهای بزرگ هستند که به خاطر اندازه شان تعرق زیادتری دارند. به این ترتیب میوه های در حال رشد، کمترین میزان کلسیم مورد نیاز خود را دریافت می کنند. استرس های رطوبتی ای که حتی در نتیجه پژمردگی های جزئی گیاه بوجود می آید، برای ایجاد کمبود کلسیم کافی است. زمانی که رطوبت به حد مناسب می رسد، گیاه رشد طبیعی خود را از سر می گیرد. ولی جذب کلسیم هنوز کند است و گیاهی که به سرعت در حال بزرگ شدن است، کلسیم کافی برای رشد خود دریافت نمی کند. کاربرد کودهای نیتروژنه به صورت آمونیوم نیز مستقیما بر جذب کلسیم در گیاه گوجه فرنگی تاثیر می گذارد و باعث کاهش جذب کلسیم و تجمع آن در بافتهای برگ گوجه فرنگی می گردد. در ضمن قطع شدن ریشه ها نیز باعث این عارضه می شود
.


تاریخ انتشار : شنبه ۳۰ بهمن۱۳۸۹ |
نوشته شده توسط : Admin
این بیماری از دیر زمان در ایران بخصوص در مناطقی که کشت گیاهان جالیزی در آنجا معمول بوده وجود داشته است . ولی اولین بار گزارش کتبی مربوط به اسفندیاری در سال 1326 می باشد . سفیدک سطحی را زارعین بخوبی شناخته و در اصفهان به آن نمکه و در بعضی از نقاط دیگر به نام شته و یا در آذربایجان به نام آق مشهور است . این بیماری در اکثر مناطق جالیزکاری از قبیل سواحل دریای مازندران ، اصفهان ، تهران ، قم ، همدان ، کرج ، خوزستان ، شیراز ، تبریز، بروجرد ، و ورامین و شهر ری وجود دارد . در استان فارس این بیماری در روی خیار، خیار چنبر، خربزه ، طالبی، گرمک، کدو وهندوانه توسط بنی هاشمی و ذاکری (1368 ) گزارش شده است .

نشانه های بیماری

اولین علائم بیماری به صورت لکه های کوچک سفید آرد آلود روی برگها و ساقه ها می باشد که بتدریج سطح آنها را گرد سفید رنگی فرا می گیرد و بزودی بیماری توسعه یافته ، ظرف مدت کوتاهی پوشش قارچی ، هر دو سطح برگ را فرا می گیرد . نشانه های اولیه بیماری ، در واقع موقعی ظاهر می شود که اولین گلهای خیار باز شده و بوته هنوز ساقه خزنده خود را ایجاد نکرده است . برگهای مبتلا سفید، خشک و شکننده شده و مخصوصاً در مورد برگ هندوانه لکه‌ها بزودی قهوه ای رنگ می گردند . در بوته های مبتلا میوه ها زودتر از موعد مقرر رسیده، شبکه پوست آنها خوب تشکیل نشده ، بافت آنها نرم می گردد . علاوه بر این ، گوشت میوه ، بی مزه و مواد جامد محصول در آنها به طور قابل ملاحظه ای کم می گردد .


تاریخ انتشار : شنبه ۳۰ بهمن۱۳۸۹ |
نوشته شده توسط : Admin

مطالعه روند تغييرات پسيل پسته و عوامل مؤثر بر آن در سال 1374 بدين شرح ادامه يافت . بررسي در سه محل پسته‌كاري و يك محل رويش درختان بنه . istacia mutica`، واقع در استان كرمان انجام گرفته است و بسته به امكانات در هر منطقه از فاكتورهاي مورد نظر در طول سال 1374، 16 الي 19 نوبت نمونه‌برداري صورت گرفته است . در نمونه‌برداري‌ها جمعيت تخمها، پوره‌ها و حشرات كامل پسيل پسته شمارش شده و همچنين پوره‌هاي پارازيته شده آفت و چهار عامل شكاري موجود در اكوسيستم بررسي و بطور نسبي جمعيت هر كدام معين گرديده است و از اين اعداد جهت رسم منحني‌ها و انجام بررسيهاي بعدي استفاده شده است و در نهايت منحني‌ها و جداول مذكور با يكديگر مقايسه گرديده‌اند. طرح پژوهشي-- سال 1372 وزارت كشاورزي، سازمان تحقيقات ، آموزش و ترويج كشاورزي

 

بررسي تاثير غلظتهاي مختلف سموم جديد روي پسيل پسته در مقايسه با سموم مجاز و استاندارد

بررسي اثر پنج حشره‌كش جديد روي آفت پسيل پسته (شيره خشك ) در مدت دو سال در پسته‌كاريهاي رفسنجان انجام شد. حشره‌كش مقايسه در اين آزمايش آميتراز بود و اثر دو غلظت از حشره‌كش جديد بررسي گرديد. در 14 روز بعد از سمپاشي، تفاوت ميانگين تفاوت پوره‌هاي پسيل پسته با آفت‌كشهاي كونفيدور (0/4 در هزار)، كنسالت (0/4 در هزار)، دارتون (2/5 در هزار) و كاسكيد (0/5 در هزار) در مقايسه با آفت‌كش آميتراز (1/5 در هزار) معني‌دار نيست ، همچنين در 21 روز بعد از سمپاشي اثر آفت‌كشهاي كنسالت ، كونفيدور و كاسكيد با حشره‌كش مقايسه تفاوت معني‌دار ندارد.

وزارت كشاورزي، مؤسسه تحقيقات پسته مؤسسه تحقيقات پسته [دولتي]

 


تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۷ بهمن۱۳۸۹ |
نوشته شده توسط : Admin

اسفند:       

-  روغن ولك  (بميزان 1- 1.5 ليتر در 100 ليتر آب)

                   -  افزودن يكي از حشره كش هاي زير :

  حشره كش ديمتوات  ( بميزان  100 س سي در 100 ليتر آب )    و يا آدميرال ( نيم در هزار )  ويا  اتيون  و يا  دورسبان  ( 5/1 در  هزار ) و يا  ديازينون ( يك در هزار ) 

                     -  تخم كش زمستانه كنه   مثل  آپولو ( نيم در هزار ) و يا نئورون ( يك در هزار)

نيسورن(نيم در هزار)

                              

      فروردين :

                 الف )   هنگام تورم جوانه تا گلدهي

  سمپاشي با يكي از قارچ كش هاي زير :

  توپسين ام ( 75/0 در هزار)   يا   دودين ( يك در هزار ) يا  بايلتون(5/0 در   هزار )   يا  كاپتان

 ( سه در هزار )    يا   استروبي ( 2/0در  هزار )   يا   بنوميل ( 5/0 در هزار ) يا   فيلينت ( 2/0

 در هزار )  يا   بايكور   (75/0 در هزار )  توپاس  يا  انويل ( 5/12 سي سي در 100 ليتر آب)

توجه1:اختلاط سموم قارچ كش با توجه به سازگاري آنهابا يكديگر ميتواند در كنترل بيماريها نقش اساسي داشته باشد.

توجه 2 : اضافه كردن حشره كش كنفيدور به نسبت  5/0 در هزار براي مبارزه با شته خوني  در نواحي آلوده توصيه ميگردد.

توجه 3 : در بروشور سم  فيلنت و توپاس و انويل در ايران  براي مبارزه با سفيدك حقيقي توصيه شده ولي نظر كارخانه سازنده اين سموم بر لكه سياه سيب نيز موثر است

 توجه4: سمپاشي قارچكش روي خاك زير درختان بر روي بقاياي باقي مانده از سال قبل خيلي مهم و مؤثر است.

                   ب) در هنگام ريزش  دو سوم  گلبرگها

                    -  سمپاشي با يكي از قارچ كش ها  فوق الذكر


تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۷ بهمن۱۳۸۹ |
نوشته شده توسط : Admin

این مجموعه که بیش از ۴ گیگ می باشد محتوی فایل های زیر می باشد

 

 طرح توجیهی با موضوع احداث گلخانه

فایل تصویری با موضوع احداث گلخانه و هزینه های آن

فایل تصویری با موضوع بیماری های  گلخانه

فایل تصویری با موضوع آشنایی با بیماری های قارچی گلخانه خیار

 فایل بسیار جامع و کامل با موضوع آموزش تصویری ساخت گلخانه (گام به گام)

فایل زیبا با موضوع گلخانه و پوشش گلخانه، شاسی گرم و سرد و ظروف و محیط کشت

فایل بسیار جامع و مفید با موضوع کشت خیار در گلخانه

فیلم احداث گلخانه و کشت خاکی خیار و گوجه فرنگی (پارت پنجم)

 فیلم احداث گلخانه و کشت خاکی خیار و گوجه فرنگی (پارت چهارم) 

 فیلم احداث گلخانه و کشت خاکی خیار و گوجه فرنگی (پارت سوم) 

 فیلم احداث گلخانه و کشت خاکی خیار و گوجه فرنگی (پارت دوم)

 دانلود فیلم احداث گلخانه و کشت خاکی خیار و گوجه فرنگی (پارت اول)

و سایر فایل های مرتبط با گلخانه...

 

هزینه لازم برای دریافت فایل ها:15 هزار تومان

 

بـــرای خـــرید فـــــایل ها

 

 بعد از پرداخت هزینه توسط درگاه پارس پال

 

آدرس خود را از طریق لینک زیر ارسال نمایید

 

برای ارسال آدرس پستی خود اینجا کلیک کنید.

 

 

.

گروه کشاورزی ایران سبز فردا

 :: برچسب‌ها: گلخانه
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۷ بهمن۱۳۸۹ |
نوشته شده توسط : Admin

حشره كشها و كنه كشها

 

نام محصول

موارد مصرف

 

استامی پراید  گیاه    (موسپیلان)    

حشره­كش سیستمیك با اثر تماسی و گوارشی

برای کنترل طیف وسیعی از آفات بویژه آفات مکنده نظیر شته ها، پسیل ها، زنجره ها، شپشک ها و لارو بسیاری از پروانه ها، سخت بالپوشان، روی گیاهان جالیزی (سبزی و صیفی)، پنبه، چغندرقند، پسته و درختان میوه و ...

 

آمیتراز 20% EC

حشره كش و كنه كش غیر سیستمیك، تماسی و تنفسی

مبارزه علیه پسیل پسته و عسلك پنبه

 

ایمیدا كلوپراید 35% SC

حشره­كش سیستمیك با اثر تماسی و گوارشی

پسیل پسته و شته توتون، مگس سفید

تریپس پنبه و سایر آفات مکنده

 

 

اندوسولفان 35% EC

حشره كش غیر سیستمیك با اثر تماسی و گوارشی

كرم برگخوار، عسلك پنبه، پسیل گلابی، سرخرطومی سیب و گلابی، زنبور گلابی، سن، سرشاخه خوار پسته و كلرادو سیب‌زمینی

 

اتیون 47% EC

حشره کش فسفره غیر سیستمیک، تماسی، گوارشی

انواع شپشک مرکبات و درختان میوه سردسیری-کرم خوشه خوار مو- زنجرک گل سرخس سپردار سیاه و شپشک واوی پسته، انواع کرمهای برگخوار- شته ها، تریپسها، زنجرکها، کنه ها در سبزی و صیفی، پنبه، ذرت، سورگوم، توت فرنگی

 

كلرو پیریفوس 8/40% EC

حشره كش غیرسیستمیك تماسی و گوارشی

سپردار مركبات ، مینوز برگ سویا، شپشكهای درختان میوه سرد سیری و مركبات

 

 

دیازینون 60% EC

حشره كش غیرسیستمیك تماسی، گوارشی و تنفسی

كرم سیب، پسیل گلاب، شپشكهای پسته، مركبات و نخیلات و آفات چغندر قند

 

 

 

دلتامترین 5/2% EC

حشره كش گوارشی و تماسی

مینوز لكه گرد درختان میوه و سن گندم

و پرودنیای چغندرقند

 

 

دی كلرووس 50% EC

حشره كش تماسی گوارشی و تدخینی و نفوذی

شته، تریپس، عسلك، مگس سفید سبزی و جالیز. عرضه محصول پس از مصرف سم به فاصله یک روز

 

پرمترین 25% EC

حشره كش گوارشی و تماسی

شته ها، كرمهای برگخوار و ساقه خوار ذرت و چغندرقند، سویا، سبزیجات وصیفی‌ وسرخرطومیهای چغندرقند، مگس میوه، مینوز لكه گرد، شته های درختان میوه دانه دار و هسته دار، پسیل گلابی و سرخرطومی سیب-سرشاخه خوار، سن و كرم میوه پسته و گردو-مگس میوه انجیر-کرم خوشه خوار و تریپس مو

 

تیودیکارب 80% DF

حشره كش گوارشی و تماسی

انواع کرم برگخوار، کرم قوزه، كرم پیله‌خوار وكرم غلاف خوار در حبوبات، سویا، پنبه، چغندرقند، سیب زمینی و توتون، تریپس پیاز، سوسك كلرادو، تریپس پنبه، پروانه چوبخوار پسته، کرم خوشه خوار انگور و...

 

 

فن والریت 20% EC

حشره كش غیرسیستمیك تماسی وگوارشی

پرودنیای چغندر قند، مینوز لكه گرد میوه

 

 

فوزالون 35%EC

حشره کش غیرسیستمیک،گوارشی،تماسی ونفوذی

کرم سیب، به و آلو-سرخرطومی سیب وگلابی-کرم خوشه خوار و زنجرک مو- سوسک کلرادو سیب زمینی-پسیل، زنجره و چوبخوار پسته -کک، خرطوم کوتاه و برگخوار چغندرقند، کرم ساقه خوار اروپایی و شته ذرت- برگخوار آفتابگردان وغلاف خوار سویا-سرخرطومی برگ یونجه

 

 

ایندوکساکارب 15% SC

حشره کش سیستمیک، نفوذی، تدخینی، تماسی و گوارشی

اگروتیس (كرم طوقه بر)، بید چغندرقند(لیتا)، برگخوار كارادرینا و سرخرطوم بلند چغندرقند و آفات پنبه

 

دیمتوآت 40% EC

حشره کش سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی

شته ها، شپشکها، دوبالان، پروانه ها و کنه ها در محصولاتی مانند غلات، پنبه، انگور، چغندرقند، سیب زمینی، توتون، سبزیجات، زیتون، درختان میوه و مرکبات

 

آبامكتین 8/1% EC

كنه كش تماسی- گوارشی

كنه، زنگ مركبات و مینوز

 

 

آزوسیکلوتین 25% WP

کنه کشی تماسی، با اثر طولانی علیه کنه های مقاوم

کنه قرمزاروپایی، کنه دونقطه ای درختان میوه سردسیری، انگور، سبزی و صیفی،کنه قرمز، کنه شرقی وکنه زنگ مرکبات

 

فن پروپاترین 10% EC

حشره كش و كنه كش گوارشی و تماسی دور كننده

كنه قرمز اروپائی و درختان میوه سردسیری

 

 

فن پیروكسی میت 50% SC

كنه كش از گروه بنزوآت

كنه قرمز مركبات و سایر درختان میوه

 

پروپارژیت 57% EC

کنه کش غیر سیستمیک با اثر گوارشی و تماسی

کنه قرمزاروپایی و کنه های تارعنکبوتی در درختان میوه سرد سیری، پسته، سبزی و جالیز، سیب زمینی، حبوبات، چغندرقند، پنبه، ذرت، سویا، چای، گیاهان زینتی، درختان جنگلی وغیر مثمر  (روی گلابی و به مصرف نشود)

 

 

هگزی تیازوکس 10%EC

حشره كش و كنه كش تماسی و گوارشی

كنه زرد شرقی و كنه قرمز مركبات-كنه قرمز اروپایی و کنه های عنکبوتی درختان میوه سردسیری-كنه قرمز پا کوتاه چای-کنه معمولی پسته-کنه عنکبوتی دو نقطه و کنه حنایی گوجه فرنگی-انواع کنه تارعنکبوتی ذرت، سویا، حبوبات، چغندرقند، سیب زمینی

 


تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۷ بهمن۱۳۸۹ |
 

تنش شوری و راه کارهای مقابله با ان

ایران سبز فردا

دانلود فایل کاربردی و مفید با موضوع کابرد صحیح کودها

دانلود فایل کابردی با موضوع تنش سرما و یخ زدگی محصولات کشاورزی و روش های مبارزه با آن

دانلود مجموعه کامل شناسایی افات چغندرقند و روش های مبارزه با آن ها

مجموعه کامل گلخانه

گیاهان زینتی

علف های هرز ایران

تهیه فایل های کشاورزی

   
دانلود رایگان فایل های کشاورزی، دانلود نرم افزار کشاورزی، دانلود مجموعه کتابهای لاتین کشاورزی، دانلود نرم افزارهای مفید کشاورزی، دانلود پاورپوینت های زیبا کشاورزی، دانلود فایل های کاربردی گیاهان دارویی، دانلود فایل های کاربردی گیاهان زراعی، دانلود فایل های کاربردی گیاهان باغی، دانلود فایل های کاربردی متفرقه، دانلود مقاله کاربردی کشاورزی
با کليک بر روي +1 ما را در گوگل محبوب کنيد